Prywatność

Pragmatic media
& procurement
consulting

Spis treści

I. Ogólne
II. Organ odpowiedzialny
III. Twoje prawa
IV. Przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej w celach informacyjnych
V. Przetwarzanie danych osobowych przez pliki cookies
VI. Inne funkcje i oferty naszej strony internetowej
VII. Kontakt
VIII. Formularz kontaktowy 7
IX. Google Analytics
X. Czcionki Google
XI. mapy Google

I. Ogólne

(1) Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej.

(2) Termin „dane osobowe” odnosi się do definicji zawartej w art. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679 (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub w skrócie „RODO”) wszystkie dane, które mogą odnosić się do Ciebie osobiście. Obejmuje to na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail, zachowanie użytkownika. W odniesieniu do innych terminów, w szczególności terminów „przetwarzanie”, „osoba odpowiedzialna”, „podmiot przetwarzający” i „zgoda”, odsyłamy do prawnych definicji ochrony danych zawartych w art. 4 RODO.

(3) Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonowania strony internetowej oraz oferowanych przez nas treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się regularnie tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę w rozumieniu artykułu 6 ustęp 1 lit. b) do lit. f) RODO, jest dozwolone.

(4) Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko przestanie obowiązywać cel ich przechowywania. Przechowywanie może mieć również miejsce, jeżeli zostało to przewidziane przez przepisy krajowe lub europejskie, którym podlegamy. W takim przypadku dane zostaną zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w odpowiednich przepisach. To ostatnie nie ma zastosowania, jeżeli dalsze przechowywanie danych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.

(5) Jeśli do poszczególnych funkcji naszej strony internetowej korzystamy z usług współpracujących z nami usługodawców lub jeśli chcielibyśmy wykorzystać Twoje dane do celów reklamowych, poniżej szczegółowo poinformujemy Cię o odpowiednich procesach.

II. Organ odpowiedzialny

(1) Odpowiedzialny w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO, inne obowiązujące przepisy o ochronie danych oraz inne regulacje i przepisy o charakterze ochrony danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej:

Progmatic GmbH
Dyrektor Zarządzający: Wojciech Raś

Waldhofstraße 28
79117 Fryburg Bryzgowijski, Niemcy

Telefon: +49 1525 84 00 756
E-mail: Wojciech.Ras@progmatic.media

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Fryburga Bryzgowijskiego
Numer rejestracyjny: HRB 71876

(2) Więcej informacji na temat odpowiedzialnego organu można znaleźć w naszej stopce redakcyjnej.

III. Twoje prawa

(1) Masz wobec nas następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych:

prawo do informacji
prawo do sprostowania i usunięcia,
prawo do ograniczenia przetwarzania,
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych.
(2) Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

IV. Przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej w celach informacyjnych

(1) Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej bez rejestracji lub przekazywania nam informacji w inny sposób („wykorzystanie informacyjne”), gromadzimy tylko te dane osobowe, które Twoja przeglądarka internetowa przesyła na nasz serwer. Jeśli chcesz przeglądać naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do umożliwienia ci przeglądania naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa: adres IP, data i godzina zapytania, różnica strefy czasowej w stosunku do GMT, treść strony, stan dostępu (status HTTP), ilość przesyłanych danych, żądanie strony, przeglądarka internetowa, system operacyjny, język i wersja przeglądarki

(2) Wyżej wymienione dane są również przechowywane w tak zwanych plikach dziennika na naszych serwerach. Przechowywanie tych danych razem z innymi Państwa danymi osobowymi nie ma miejsca.

(3) Przechowywanie powyższych danych w plikach dziennika służy zapewnieniu funkcjonalności i optymalizacji naszej strony internetowej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

(4) Dane te nie są analizowane w celach marketingowych. Nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych wynika z powyższych celów. Podstawą prawną gromadzenia i tymczasowego przechowywania ww. danych oraz plików dziennika jest artykuł 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Powyższe dane dotyczące udostępniania naszej strony internetowej zostaną usunięte po zakończeniu danej sesji. Gromadzenie powyższych danych w celu udostępniania naszej strony internetowej jest absolutnie niezbędne do działania naszej strony internetowej. Nie ma możliwości sprzeciwu.

V. Przetwarzanie danych osobowych przez pliki cookies

(1) Na naszej stronie internetowej używamy tak zwanych plików cookie. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są na nośniku pamięci Twojego urządzenia końcowego np. w przeglądarce. na dysku twardym i za pośrednictwem których my jako miejsce ustawiające plik cookie otrzymujemy określone informacje. Pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na Twoje urządzenie końcowe. Ta strona korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i funkcjonalność wyjaśniono poniżej.

(2) Pliki cookie, które są przechowywane w Twojej przeglądarce internetowej
Trwałe pliki cookie: te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. W każdej chwili możesz usunąć te pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
(3) Przetwarzanie danych osobowych przez powyższe pliki cookie ma na celu uczynienie naszej strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika i bardziej efektywną dla użytkownika. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia tych plików cookie. W szczególności niektóre funkcje naszej strony internetowej wymagają, aby Twoja przeglądarka internetowa mogła być nadal identyfikowana po zmianie strony. Jeśli masz konto, używamy plików cookie, aby zidentyfikować Cię podczas kolejnych wizyt. Dzięki temu unikniesz konieczności ponownego logowania się za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane przetwarzane przez pliki cookies, które są niezbędne do realizacji funkcji naszego serwisu nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. W zakresie, w jakim pliki cookie są wykorzystywane do celów analitycznych, służą poprawie jakości i łatwości obsługi naszej strony internetowej, jej treści i funkcji. Pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób strona internetowa, jakie funkcje funkcjonują i jak często są wykorzystywane. Dzięki temu możemy stale optymalizować naszą ofertę.

(4) O ile pliki cookie nie są technicznie wymagane, umieszczamy je tylko za wcześniej wyrażoną przez Państwa zgodą, którą można również w każdej chwili odwołać. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

(5) Powyższe pliki cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i przesyłane na nasz serwer. Możesz zatem samodzielnie skonfigurować przetwarzanie danych i informacji przez pliki cookie. Możesz dokonać odpowiedniej konfiguracji w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, za pomocą których możesz np. odrzucić pliki cookie podmiotów trzecich lub całkowicie odrzucić pliki cookie. W tym kontekście chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie prawidłowo korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Ponadto zalecamy regularne ręczne usuwanie plików cookie i historii przeglądarki.

VI. Inne funkcje i oferty naszej strony internetowej

(1) Oprócz opisanego powyżej informacyjnego wykorzystania naszej strony internetowej oferujemy różne usługi, z których mogą Państwo skorzystać, jeśli są Państwo zainteresowani. W tym celu zazwyczaj konieczne jest podanie dalszych danych osobowych. Dane te są nam potrzebne do świadczenia danej usługi. Obowiązują powyższe zasady przetwarzania danych.

(2) W niektórych przypadkach korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców, którzy zostali starannie wybrani i zleceni przez nas do przetwarzania tych danych. Tacy usługodawcy są związani naszymi instrukcjami i są przez nas regularnie kontrolowani. Jeżeli dane osobowe są przekazywane podmiotom trzecim w ramach usług, które oferujemy wspólnie z partnerami, więcej informacji znajdziesz w poniższych opisach poszczególnych usług. Jeśli te strony trzecie mają siedzibę w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bardziej szczegółowe informacje o konsekwencjach tej okoliczności można znaleźć w poniższych opisach poszczególnych usług.

VII. Kontakt

(1) Jeśli skontaktujesz się z nami przez e-mail, dane osobowe, które przesłałeś nam za pomocą e-maila, zostaną zapisane.
(2) Dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. O ile nie zostanie to wyraźnie określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Ponadto rejestrujemy Twój adres IP i czas wysłania.

(3) Przetwarzanie powyższych danych osobowych służy wyłącznie do obsługi Twoich zapytań.

(4) Jest to również nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przeciwnym razie podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Art. 6 ustęp 1 lit. f) RODO, w szczególności w przypadku, gdy dane zostaną nam przesłane przez Ciebie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli chcą Państwo wykorzystać swój adres e-mail do zawarcia umowy, Art. 6 (1) b) RODO stanowi dodatkową podstawę prawną.

(5) Z zastrzeżeniem ustawowych okresów przechowywania, dane zostaną usunięte, gdy tylko ostatecznie przetworzymy Twoją prośbę. Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, możesz w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu Twoich danych osobowych. Pragniemy zwrócić uwagę, że w takim przypadku Twoje żądanie nie może być dalej przetwarzane. Rezygnację lub sprzeciw można zgłosić, wysyłając wiadomość e-mail na nasz adres e-mail podany w stopce redakcyjnej.

VIII. Formularz kontaktowy 7

Korzystamy z usługi na naszej stronie internetowej. Podczas korzystania z usługi nie są przetwarzane żadne dane osobowe.

IX. Google Analytics

Korzystamy z usługi na naszej stronie internetowej.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO (zgoda).

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z naszego serwisu. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer dostawcy i tam przechowywane. Jeżeli na stronie aktywowana jest anonimizacja adresu IP, który ma być przekazywany przez plik cookie („anonimizacja adresu IP”), Twój adres IP będzie przetwarzany przez usługodawcę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających siępaństw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które zostało wcześniej skrócone. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer obsługiwany przez dostawcę poza UE i tam skrócony. Dostawca tej usługi wykorzysta te informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej w naszym imieniu, do tworzenia raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej oraz do świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Na podstawie przetworzonych danych można tworzyć pseudonimowe profile użytkowania. Adres IP przekazywany podczas korzystania z usługi nie jest łączony z innymi danymi dostawcy.

Korzystamy z usługi, aby analizować korzystanie z naszej strony internetowej i móc stale ulepszać poszczególne funkcje i oferty, a także doświadczenie użytkownika. Dzięki statystycznej ocenie zachowań użytkowników możemy ulepszać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.

Możesz również uniemożliwić zapisywanie plików cookie generowanych przez ten serwis, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Jeżeli chcesz uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z Twoim zachowaniem użytkownika (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez usługodawcę, możesz również pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki internetowej dostępną pod poniższym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Aby zobowiązać dostawcę tej usługi do przetwarzania przekazywanych danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, zawarliśmy z dostawcą umowę o wykonanie zlecenia.

Oferent:
Google Ireland Limited
Google Budowa Dom Gordona
ul
4Dublin
Irlandia
Telefon +353 1 543 1000
Faks +353 1 686 5660
https://www.google.de/

X. Czcionki Google

Korzystamy z usługi na naszej stronie internetowej. Serwis umożliwia nam korzystanie z zewnętrznych czcionek. W tym celu wymagana czcionka jest ładowana z przeglądarki internetowej do pamięci podręcznej przeglądarki podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej. Jest to konieczne, aby Twoja przeglądarka mogła wyświetlać nasze teksty w ulepszony wizualnie sposób. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje tej funkcji, komputer użyje standardowej czcionki do wyświetlenia. Czcionki te są integrowane przez wywołanie serwera do jednego z serwerów dostawcy. To przesyła do serwera, które z naszych stron internetowych odwiedziłeś. Adres IP przeglądarki Twojego urządzenia końcowego jest również przechowywany przez dostawcę. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zbieranych i przetwarzanych przez usługodawcę w ramach korzystania z usługi.

Korzystamy z usługi w celach optymalizacyjnych, w szczególności aby usprawnić korzystanie z naszej strony internetowej i uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Oferent:
Google Ireland Limited
Google Budowa Dom Gordona
ul
4Dublin
Irlandia
Telefon +353 1 543 1000
Faks +353 1 686 5660
https://www.google.de/

https://fonts.google.com/

XI. mapy Google

Korzystamy z usługi na naszej stronie internetowej.
Dzięki temu możemy wyświetlać Ci interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i wygodnie korzystać z funkcji mapy. Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dostawca otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej podstrony naszej strony internetowej. Twój adres IP zostanie przesłany. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dostawca udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego jesteś zalogowany, czy też konto użytkownika nie istnieje. Jeśli jesteś zalogowany u dostawcy, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz, aby Twój profil był kojarzony z dostawcą, musisz się wcześniej wylogować. Dostawca przechowuje Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do reklamy, badań rynkowych i/lub projektowania strony internetowej w oparciu o potrzeby. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania reklam dostosowanych do potrzeb i informowania innych użytkowników o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej.

Korzystamy z usługi w celach optymalizacyjnych, w szczególności aby usprawnić korzystanie z naszej strony internetowej i uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Oferent:
Google Ireland Limited
Google Budowa Dom Gordona
ul 4Dublin Irlandia
Telefon +353 1 543 1000
Faks +353 1 686 5660
https://www.google.de/

Odcisk:

Progmatic GmbH
Dyrektor Zarządzający: Wojciech Raś
Waldhofstraße 28
79117 Fryburg Bryzgowijski, Niemcy
Telefon: +49 1525 84 00 756
E-mail: Wojciech.Ras@progmatic.media
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Fryburga Bryzgowijskiego
Numer rejestracyjny: HRB 71876
Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27a UStG: DE318686250

Odcisk ten dotyczy również następujących profili w mediach społecznościowych:
– Xing: https://www.xing.com/companies/progmatic
– LinkedIn: https://linkedin.com/company/progmatic

Żródło obrazów:
– /o-nas: iStock/Rawpixel, numer fotografii 941238518
– iStock/LosLarsos, fotografia o numerze identyfikacyjnym 469347638

Komisja Europejska utworzyła platformę internetową do internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS) pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. Platforma OS jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nie jesteśmy chętni i nie jesteśmy zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

 

Regulamin

 

Warunki użytkowania

Terminy „Progmatic GmbH”, „Progmatic” lub „Firma” używane na tej stronie internetowej odnoszą się do Progmatic GmbH i jej podmiotów stowarzyszonych, chyba że w kontekście treści podano lub wskazano inaczej. Termin „obiekty” lub „miejsca” odnosi się do podmiotów lub lokalizacji obsługiwanych przez Progmatic GmbH lub spółki zależne lub stowarzyszone Progmatic GmbH. Odniesienia do „współpracowników Progmatic” lub „naszych współpracowników” odnoszą się do pracowników spółek zależnych Progmatic GmbH.

Korzystanie z tej witryny i usług świadczonych za jej pośrednictwem podlega Twojej akceptacji, zgodzie i przestrzeganiu niniejszych warunków użytkowania („warunki”) oraz zgodzie na nasze oświadczenie o ochronie prywatności, dlatego prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi powyższe uważnie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na związanie się niniejszymi warunkami. Jeśli nie akceptujesz tych warunków, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z tej witryny.

Progmatic udostępnia wszystkie treści na swoich stronach internetowych zgodnie z poniższymi warunkami. Korzystając z naszej witryny, oświadczasz, że akceptujesz te warunki użytkowania i zgadzasz się ich przestrzegać. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami użytkowania, nie korzystaj z naszej witryny. Aby zrozumieć, w jaki sposób Progmatic GmbH gromadzi i wykorzystuje wszelkie dane osobowe, które podajesz na naszych stronach internetowych, przeczytaj naszą Politykę prywatności.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Treść wszystkich witryn należących do Progmatic GmbH, w tym tekst i logo Progmatic, jest wyłączną własnością Progmatic GmbH i jest chroniona międzynarodowymi prawami autorskimi. Znaki towarowe, znaki usługowe, projekty i logo wyświetlane na wszystkich witrynach należących do Progmatic GmbH są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Progmatic GmbH i spółek zależnych. Przeglądając naszą witrynę, zgadzasz się, że nie będziesz odnosić się ani prezentować żadnych informacji o Progmatic GmbH w żadnym publicznym medium (w tym między innymi na blogach, informacjach prasowych, treściach internetowych, mediach społecznościowych) w celach promocyjnych lub reklamowych bez uprzedniej zgody firmy Progmatic GmbH. Nie będziesz również używać ani kopiować żadnego znaku towarowego ani sugerować żadnego poparcia ze strony Progmatic GmbH w celu wywarcia wpływu na stronę trzecią bez uprzedniej zgody Progmatic GmbH.
Korzystanie z treści witryny i praw własności intelektualnej

Progmatic GmbH jest właścicielem i/lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej na stronach obsługiwanych przez Progmatic GmbH (więcej informacji można znaleźć w sekcji Impressum na stronie internetowej) oraz publikowanych na nich materiałów. Prace te są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone. Możesz sporządzić kopię (w formie drukowanej lub cyfrowej) i pobrać fragmenty dowolnej strony z naszej witryny do użytku osobistego i możesz udostępniać je innym osobom w swojej organizacji, łącząc je z konkretnymi materiałami opublikowanymi na naszej strona.

Nie wolno w żaden sposób modyfikować żadnych materiałów, które wydrukowałeś lub pobrałeś z naszej strony internetowej, ani zmieniać ani edytować żadnych ilustracji, zdjęć i grafik, sekwencji wideo lub audio z oryginału. Zabrania się wykorzystywania jakiejkolwiek części materiałów na naszej stronie do celów komercyjnych bez uprzedniej zgody i/lub licencji na to od Progmatic GmbH.

Posty użytkowników

Zgadzasz się, że Progmatic GmbH będzie właścicielem i będzie mieć nieograniczone prawo do używania i publikowania wszelkich informacji, które zamieszczasz lub publikujesz na którejkolwiek z jej stron, we wpisach, odpowiedziach na ankiety lub w jakiejkolwiek innej formie. Niniejszym zrzekasz się wszelkich roszczeń wobec Progmatic GmbH za Domniemanych lub rzeczywistych naruszeń jakichkolwiek praw do prywatności lub wizerunku lub praw do uznania w związku z wykorzystaniem i publikacją takich zgłoszeń przez firmę Progmatic. Progmatic GmbH zastrzega sobie prawo do 1) odmowy opublikowania 2) usunięcia wszelkich informacji, w całości lub w części, z dowolnego powodu lub bez powodu.

Konsekwentne zmiany w witrynie

Staramy się regularnie aktualizować naszą witrynę i w każdej chwili możemy zmienić zawartość. Jeśli zostanie to uznane za konieczne, konieczne lub właściwe, Progmatic może zawiesić dostęp do swojej witryny. Wszelkie materiały na stronie mogą nie odzwierciedlać najnowszego stanu faktów i/lub wydarzeń i mogą być uważane za nieaktualne w danym momencie, a my nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania takich materiałów.

Nasza odpowiedzialność

Materiał wyświetlany na naszej stronie jest dostarczany bez żadnych gwarancji, warunków ani zapewnień co do jego dokładności lub kompletności. W zakresie dozwolonym przez prawo, my i inni członkowie naszej grupy firm niniejszym wyraźnie wyłączamy jakąkolwiek odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez dowolnego użytkownika w związku z naszą witryną lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub wynikami korzystania z naszej witryny, wszelkich stron internetowych z nią powiązanych i wszelkich materiałów na niej zamieszczonych.

Wirusy, hakowanie i inne przestępstwa

Zgadzasz się również nie nadużywać naszej witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub jakichkolwiek innych materiałów, które mogą spowodować uszkodzenie lub szkodę dla naszej witryny lub któregokolwiek z jej użytkowników. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza witryna, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z naszą witryną. Nie wolno atakować naszej witryny za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego załącznika typu „odmowa usługi”. Łamiąc to postanowienie, popełnisz przestępstwo zgodnie z niemieckim kodeksem karnym (StGB), federalną ustawą o ochronie danych (BDSG), ustawą o Federalnym Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Informacji, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) lub jakimkolwiek innym obowiązującym prawem lub regulacja. Każde takie naruszenie zgłosimy odpowiednim organom ścigania i będziemy z nimi współpracować, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z naszej strony zostanie natychmiast wstrzymane.

Link do naszej strony

Możesz umieszczać linki do naszej strony głównej, pod warunkiem, że robisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzi naszej reputacji ani nie wykorzystuje jej, ale nie możesz umieszczać żadnych linków w sposób sugerujący jakąkolwiek formę stowarzyszenia, zatwierdzenia lub rekomendacji z naszej strony, chyba że taki link istnieje i został zatwierdzony przez Progmatic GmbH.

Wariacje

Możemy zmienić te warunki użytkowania w dowolnym momencie, zmieniając tę ​​stronę. Oczekuje się, że będziesz od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby zauważyć wszelkie wprowadzone przez nas zmiany, ponieważ są one dla Ciebie wiążące. Niektóre postanowienia zawarte w niniejszych warunkach mogą również zostać zastąpione postanowieniami lub zawiadomieniami opublikowanymi w innym miejscu na naszej stronie.

Twoje obawy

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące materiałów, które pojawiają się na naszej stronie, skontaktuj się z Progmatic GmbH pod następującym adresem: Progmatic GmbH, Waldhostrasse 28, 79117 Freiburg im Breisgau, Niemcy lub Wyślij nam wiadomość info@progmatic.media