Regulamin

Pragmatic media
& procurement
consulting

Terminy „Progmatic GmbH”, „Progmatic” lub „Firma” używane na tej stronie internetowej odnoszą się do Progmatic GmbH i jej podmiotów stowarzyszonych, chyba że w kontekście treści podano lub wskazano inaczej. Termin „obiekty” lub „miejsca” odnosi się do podmiotów lub lokalizacji obsługiwanych przez Progmatic GmbH lub spółki zależne lub stowarzyszone Progmatic GmbH. Odniesienia do „współpracowników Progmatic” lub „naszych współpracowników” odnoszą się do pracowników spółek zależnych Progmatic GmbH.

Korzystanie z tej witryny i usług świadczonych za jej pośrednictwem podlega Twojej akceptacji, zgodzie i przestrzeganiu niniejszych warunków użytkowania („warunki”) oraz zgodzie na nasze oświadczenie o ochronie prywatności, dlatego prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi powyższe uważnie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na związanie się niniejszymi warunkami. Jeśli nie akceptujesz tych warunków, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z tej witryny.

Progmatic udostępnia wszystkie treści na swoich stronach internetowych zgodnie z poniższymi warunkami. Korzystając z naszej witryny, oświadczasz, że akceptujesz te warunki użytkowania i zgadzasz się ich przestrzegać. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami użytkowania, nie korzystaj z naszej witryny. Aby zrozumieć, w jaki sposób Progmatic GmbH gromadzi i wykorzystuje wszelkie dane osobowe, które podajesz na naszych stronach internetowych, przeczytaj naszą Politykę prywatności.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Treść wszystkich witryn należących do Progmatic GmbH, w tym tekst i logo Progmatic, jest wyłączną własnością Progmatic GmbH i jest chroniona międzynarodowymi prawami autorskimi. Znaki towarowe, znaki usługowe, projekty i logo wyświetlane na wszystkich witrynach należących do Progmatic GmbH są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Progmatic GmbH i spółek zależnych. Przeglądając naszą witrynę, zgadzasz się, że nie będziesz odnosić się ani prezentować żadnych informacji o Progmatic GmbH w żadnym publicznym medium (w tym między innymi na blogach, informacjach prasowych, treściach internetowych, mediach społecznościowych) w celach promocyjnych lub reklamowych bez uprzedniej zgody firmy Progmatic GmbH. Nie będziesz również używać ani kopiować żadnego znaku towarowego ani sugerować żadnego poparcia ze strony Progmatic GmbH w celu wywarcia wpływu na stronę trzecią bez uprzedniej zgody Progmatic GmbH.
Korzystanie z treści witryny i praw własności intelektualnej

Progmatic GmbH jest właścicielem i/lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej na stronach obsługiwanych przez Progmatic GmbH (więcej informacji można znaleźć w sekcji Impressum na stronie internetowej) oraz publikowanych na nich materiałów. Prace te są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone. Możesz sporządzić kopię (w formie drukowanej lub cyfrowej) i pobrać fragmenty dowolnej strony z naszej witryny do użytku osobistego i możesz udostępniać je innym osobom w swojej organizacji, łącząc je z konkretnymi materiałami opublikowanymi na naszej strona.

Nie wolno w żaden sposób modyfikować żadnych materiałów, które wydrukowałeś lub pobrałeś z naszej strony internetowej, ani zmieniać ani edytować żadnych ilustracji, zdjęć i grafik, sekwencji wideo lub audio z oryginału. Zabrania się wykorzystywania jakiejkolwiek części materiałów na naszej stronie do celów komercyjnych bez uprzedniej zgody i/lub licencji na to od Progmatic GmbH.

Posty użytkowników

Zgadzasz się, że Progmatic GmbH będzie właścicielem i będzie mieć nieograniczone prawo do używania i publikowania wszelkich informacji, które zamieszczasz lub publikujesz na którejkolwiek z jej stron, we wpisach, odpowiedziach na ankiety lub w jakiejkolwiek innej formie. Niniejszym zrzekasz się wszelkich roszczeń wobec Progmatic GmbH za Domniemanych lub rzeczywistych naruszeń jakichkolwiek praw do prywatności lub wizerunku lub praw do uznania w związku z wykorzystaniem i publikacją takich zgłoszeń przez firmę Progmatic. Progmatic GmbH zastrzega sobie prawo do 1) odmowy opublikowania 2) usunięcia wszelkich informacji, w całości lub w części, z dowolnego powodu lub bez powodu.

Konsekwentne zmiany w witrynie

Staramy się regularnie aktualizować naszą witrynę i w każdej chwili możemy zmienić zawartość. Jeśli zostanie to uznane za konieczne, konieczne lub właściwe, Progmatic może zawiesić dostęp do swojej witryny. Wszelkie materiały na stronie mogą nie odzwierciedlać najnowszego stanu faktów i/lub wydarzeń i mogą być uważane za nieaktualne w danym momencie, a my nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania takich materiałów.

Nasza odpowiedzialność

Materiał wyświetlany na naszej stronie jest dostarczany bez żadnych gwarancji, warunków ani zapewnień co do jego dokładności lub kompletności. W zakresie dozwolonym przez prawo, my i inni członkowie naszej grupy firm niniejszym wyraźnie wyłączamy jakąkolwiek odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez dowolnego użytkownika w związku z naszą witryną lub w związku z użytkowaniem, niemożnością korzystania z lub wyników korzystania z naszej strony, wszelkich stron internetowych z nią połączonych oraz wszelkich materiałów na niej zamieszczonych.

Wirusy, hakowanie i inne przestępstwa

Zgadzasz się również nie nadużywać naszej witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub jakichkolwiek innych materiałów, które mogą spowodować uszkodzenie lub szkodę dla naszej witryny lub któregokolwiek z jej użytkowników. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza witryna, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z naszą witryną. Nie wolno atakować naszej witryny za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego załącznika typu „odmowa usługi”. Łamiąc to postanowienie, popełnisz przestępstwo zgodnie z niemieckim kodeksem karnym (StGB), federalną ustawą o ochronie danych (BDSG), ustawą o Federalnym Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Informacji, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) lub jakimkolwiek innym obowiązującym prawem lub regulacja. Każde takie naruszenie zgłosimy odpowiednim organom ścigania i będziemy z nimi współpracować, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z naszej strony zostanie natychmiast wstrzymane.

Link do naszej strony

Możesz umieszczać linki do naszej strony głównej, pod warunkiem, że robisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzi naszej reputacji ani nie wykorzystuje jej, ale nie możesz umieszczać żadnych linków w sposób sugerujący jakąkolwiek formę stowarzyszenia, zatwierdzenia lub rekomendacji z naszej strony, chyba że taki link istnieje i został zatwierdzony przez Progmatic GmbH.

Wariacje

Możemy zmienić te warunki użytkowania w dowolnym momencie, zmieniając tę ​​stronę. Oczekuje się, że będziesz od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby zauważyć wszelkie wprowadzone przez nas zmiany, ponieważ są one dla Ciebie wiążące. Niektóre postanowienia zawarte w niniejszych warunkach mogą również zostać zastąpione postanowieniami lub zawiadomieniami opublikowanymi w innym miejscu na naszej stronie.

Twoje obawy

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące materiałów, które pojawiają się na naszej stronie, skontaktuj się z Progmatic GmbH pod następującym adresem: Progmatic GmbH, Waldhostrasse 28, 79117 Freiburg im Breisgau, Niemcy lub wyślij nam wiadomość info@progmatic.media