O Progmatic

Pragmatic media
& procurement
consulting

Progmatic GmbH

Dyrektor zarządzający: Wojciech Raś

Waldhofstrasse 28
79117 Freiburg im Breisgau, Germany

Tel.: +49 1525 84 00 756
E-Mail: Wojciech.Ras@progmatic.media

Rejestracja: Sąd okręgowy Freiburg im Breisgau
Numer rejestru: HRB 71876
Numer identyfikacji podatkowej VAT zgodnie z § 27a UStG: DE318686250

Powyższy opis znajduje zastosowanie również do następujących profili mediów społecznościowych:
– Xing: https://www.xing.com/companies/progmatic
– LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/progmatic-media


Źródła zdjęć wykorzystanych na stronie internetowej:
progmatic.media/home/ Photo by Peng LIU from Pexels: https://www.pexels.com/photo/raised-building-frame-169647/

progmatic.media/about-us:

Photo by lil artsy from Pexels:

https://www.pexels.com/photo/selective-focus-photo-of-magnifying-glass-1194775/, https://www.shutterstock.com/image-vector/science-template-wallpaper-banner-dna-molecules-1039549420. https://raw.githubusercontent.com/DataScience-2021/Analytics-Vidhya/main/Web-App-Streamlit/web-app-resize.png,

progmatic.media/services: Photo by George Becker: https://www.pexels.com/photo/pawn-chess-piece-136351/, https://unsplash.com/photos/52p1K0d0euM, Photo by Noelle Otto from Pexels: https://www.pexels.com/photo/close-up-photography-of-magnifying-glass-906055/ , Photo by ThisIsEngineering from Pexels: https://www.pexels.com/photo/code-projected-over-woman-3861969/
 
Komisja Europejska utworzyła platformę internetową do internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS) pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. Platforma OS jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nie jesteśmy chętni i nie jesteśmy zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.